MEĐUNARODNO NATJECANJE PJEVAČKIH ZBOROVA
Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova
Zadar ~ Hrvatska
24. ~ 27. 5. 2018.
O natjecanju

Natjecatelji 2018.

KATEGORIJA A: MJEŠOVITI ZBOROVI

 1. Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma, dirigent: Franjo Klinar (Zagreb, Hrvatska)
 2. Akademski pjevački zbor VSB - Tehničko sveučilišta Ostrava, dirigent: Adam Sedlicky (Ostrava, Češka)
 3. Christophorus Kantorei, dirigent: Michael Nonnenmann (Altensteig, Njemačka)
 4. Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić, dirigent: Tomislav Košta (Zadar, Hrvatska)
 5. Komorni zbor Glasis, dirigent: Ernest Kokot (Markovci, Slovenija)
 6. Mješoviti vokalni ansambl Schola Cantorum, dirigentica: Sara Dodig Baučić (Split, Hrvatska)
 7. Zbor Sveučilišta u Stockholmu, dirigent: Malin Strömdahl-Sherman (Stockholm, Švedska)
 8. Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Splitu, dirigent: Vlado Sunko (Split, Hrvatska)
 9. Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski, dirigentica: Senka Bašek Šamec (Čakovec, Hrvatska)
 10. Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu, dirigent: Kent Hatteberg (Louisville, SAD)
 11. Vokalni ansambl Mater Libertatis, dirigentica: Anita Kaić Poslek (Zagreb, Hrvatska)

KATEGORIJA B: ŽENSKI ILI MUŠKI ZBOROVI

 1. Vokalni ansambl Samoborke, dirigent: Dražen Kurilovčan (Samobor, Hrvatska)
 2. Ženski vokalni ansambl Schola Cantorum, dirigentica: Sara Dodig Baučić (Split, Hrvatska)
 3. Ženski zbor Dangė, dirigentica: Judita Kiaulakyte(Klaipeda, Litva)
 • Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova Zadar
 • Koncertni ured Zadar
 • Poljana Šime Budinića 3
 • Kneževa palača, 1. kat
 • 23000 Zadar, Hrvatska
 • +385 23 627 762
© Koncertni ured Zadar 2019 - sva prava pridržana